Vedenie

Marian Damankos

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

predseda

Som absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor filozofia-dejepis. Po jej skončení som sa zamestnal ako učiteľ a tomuto povolaniu som verný dodnes. V rámci rozvoja svojej kvalifikácie som absolvoval aj študijný pobyt na Westfälische Wilhelms-Universität v nemeckom Münsteri. Som autorom učebných textov a desať rokov riaditeľom školy, ktorej súčasťou sú materská a základná škola, ako aj gymnázium. Druhé funkčné obdobie som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu. V týchto funkciách som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia regionálneho školstva. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rozhovoroch o budúcnosti školstva v kraji. Za najväčšiu výzvu považujem snahu o vytvorenie priestoru pre reformu slovenského školstva, ktorá prinesie zásadnú kvalitatívnu zmenu a impulz pre vybudovanie znalostnej spoločnosti.

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA

podpredseda

Po ukončení stavebnej priemyslovky v Prešove som vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a v roku 1995 som ukončil postgraduálne štúdium podnikania na Twente Univerzite v holandskom Enschede. Pracoval som na finančných, poradenských a predajných pozíciách v rôznych sektoroch služieb na Slovensku, Česku, Spojenom kráľovstve a Rumunsku. Od roku 2008 som pomáhal riadiť slovenskú firmu v oblasti kvality automobilovej výroby poskytujúcu svoje služby nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a Rusku. Od roku 2015 pracujem ako generálny riaditeľ Slovdekra s.r.o., čo je slovenská dcéra nemeckej nadnárodnej spoločnosti DEKRA. Vyše 10 rokov som bol členom rady starších cirkevného zboru Bratislava Faith Community. Som ženatý a mám dospelú dcéru.

Ing. Eduard Vokál

podpredseda

Som ženatý, mám štyri deti a bývam na východnom Slovensku v meste Lipany.

V roku 1984 som ukončil elektrotechnickú fakultu, potom som pracoval ako programátor. V roku 1990 som bol na krátky čas zvolený za predsedu MsNV a potom od prvých komunálnych volieb v roku 1990 až do roku 2014 som bol šesť krát zvolený za primátora mesta Lipany, od roku 2015 do roku 2020 som pracoval na odbore vnútornej správy na mestskom úrade v Prešove. Žil som sčasti v socializme, aktívne som sa podieľal na zmenách v roku 1989, po revolúcii som spolu s kolegami zavádzal demokraciu v samospráve. Osobne som sa poznal s ľuďmi, ktorí boli perzekvovaní za svoje presvedčenie, postoje, preto viem, aké hodnoty sú sloboda, demokracia, ktoré už berieme ako samozrejmosť.

Som slobodný človek a preto nie som spokojný, keď politici stále vo väčšej miere preberajú zodpovednosť z ľudí a prenášajú ju na štát. Nie som spokojný s tým, s akými ťažkosťami, povinnosťami, reguláciami  sa stretávajú tí, ktorí podnikajú a vytvárajú hodnoty, nestotožňujem sa s tým, ako sa rozhadzujú peniaze, ako sa korumpujú voliči rozdávaním peňazí, ktoré pochádzajú z daní, teda od ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty.

 

 

Ing. František Stručka

generálny manažér a člen predsedníctva

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor prevádzka a údržba dráhových vozidiel, som zastával viacero odborných pozícií v Železniciach Slovenskej republiky a neskôr v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Bol som v tíme, ktorý v súlade s európskou legislatívou riešil liberalizáciu vlakovej dopravy, predovšetkým oddelenie železničnej infraštruktúry od dopravných spoločností, ako aj oddelenie osobnej a nákladnej prepravy. 
Tieto skúsenosti som využil pri liberalizácii energetiky a pre Železnice Slovenskej republiky som so svojím tímom pripravil a zrealizoval historicky prvé verejné obstarávanie elektriny. Svoje ďalšie pôsobenie som upriamil na sektor energetiky, v rokoch 2017 až 2019 som pracoval v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Na jar roku 2019 som opustil sektor štátnych firiem a začínam pracovať pre súkromnú spoločnosť, v ktorej budem zodpovedný za jej energetickú efektívnosť a stratégiu.

 

Mgr. Veronika Gajdošová

členka predsedníctva

 

Martin Mečiar

člen predsedníctva

 

Ing. Stanislav Ondirko

člen predsedníctva

 

Vladimír Kažimír

člen predsedníctva

 

Juraj Šimo

člen predsedníctva