Chceme zrušenie odvodov zamestnávateľov i jednotné rodinné daňové priznanie

Bratislava, 28. mája 2018 –  Doprava bude strana, ktorej ambíciou je presadiť zníženie úlohy štátu v každodennom živote občanov i firiem. Nepotrebujeme, aby sa o jedného dospelého človeka staral iný dospelý človek – úradník. A to pod zámienkou, že štát slúži človeku. Sme presvedčení, že sú to práve ľudia a firmy, ktorí dokážu o svojich peniazoch rozhodovať lepšie a zodpovednejšie, než úradníci na jednotlivých stupňoch.

Budeme preto presadzovať nielen zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, ale aj zrušenie odvodov zamestnávateľov. Cena práce má byť hrubou mzdou, vďaka čomu by občania priamo na výplatnej páske videli, koľko dnes platia za služby štátu a na dotácie osobám spriazneným s politikmi. Odmietame sociálne balíčky a kupovanie si voličov za služby zadarmo, ktoré v konečnom dôsledku aj tak zaplatí niekto iný.

Sme presvedčení, že ani ten najlepší sociálny systém nedokáže nahradiť dobre fungujúcu rodinu.  Preto chceme podporovať práve rodiny a z tohto dôvodu zaviesť aj jednotné rodinné daňové priznanie.

Uvedomujeme si, že miesto Slovenska je v Európskej únii. Nechceme robiť z Bruselu strašiaka, na ktorého je pohodlné hodiť všetko, čo sa nám doma nepáči, alebo sa nám nepodarilo dosiahnuť. Euro považujeme za zásadný a správny krok, návrat ku korune preto odmietame.

Zakladajúci členovia strany mali dve možnosti. Ďalej sa sťažovať na nečinnosť zodpovedných, protestovať na námestí, z pozície nezávislých odborníkov predkladať riešenia a spoliehať sa, že „to za mňa vyrieši niekto iný“. Alebo vstúpiť (prípadne sa vrátiť) do politiky.

Nechceme si (na rozdiel od iných) „kúpiť“ niektorú z vyše stovky politických strán, ktoré sú už na Slovensku registrované. Rozhodli sme sa pre ťažšiu cestu. Uchádzame sa o dôveru občanov priamo. Zbierame podpisy potrebné na registráciu nového politického subjektu a zároveň pracujeme na personálnom obsadení našich odborných tímov. Budeme spolupracovať s každým, kto sa prihlási k pravicovým hodnotám, ktorými sú hlavne sloboda a zodpovednosť človeka za svoj život a život jemu zverených blízkych.

 

Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin