Viac než obedy zadarmo by školstvu pomohli prospechové štipendiá

Bratislava, 15. júna 2018 – Viaceré opatrenia v sociálnych balíčkoch, ktoré avizovala súčasná vláda, sú iba kupovaním si hlasov voličov, pričom neriešia akútne problémy, ktorým Slovensko v jednotlivých rezortoch čelí.  „Napríklad, populistické rozdávanie obedov zadarmo pre všetkých, teda aj pre tých, ktorí na takúto pomoc nie sú odkázaní, problémy slovenského školstva zďaleka nerieši. Ak už chce vláda míňať peniaze v základnom školstve, rozumnejšie by bolo zaviesť prospechové štipendiá, ktoré by sa poskytovali žiakom už od prvého ročníka. Tým by boli deti aj ich rodičia motivovaní usilovať sa o čo najlepšie výsledky. V situácii, kedy sa slovenskí žiaci v medzinárodných rebríčkoch vedomostí neustále prepadajú, je 106 miliónov eur ročne minutých na obedy zadarmo nezmyselným luxusom. Vďaka nim sa totiž kvalita vzdelávania vôbec nezlepší,“ upozorňuje Marián Damankoš, člen prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA.

Vláda tak pokračuje v nezodpovednom míňaní peňazí, namiesto hľadania systémových riešení. V dobe nedostatočného budovania novej a údržby existujúcej cestnej a železničnej infraštruktúry sa chváli vlakmi zadarmo, ktoré v skutočnosti stoja 30 až 40 miliónov eur ročne. Namiesto riešenia demografickej krízy sa sústreďuje na zvyšovanie vianočných dôchodkov, a pod. „Platí však, že v skutočnosti nie je nič zadarmo. Každú službu je potrebné zaplatiť. V tomto prípade ide o peniaze občanov, ktoré štát vyberá z daní a odvodov. A aby mohol rozdávať stále viac, zavádza nové poplatky, najnovšie ide o zdanenie poistiek. Preto navrhujeme schváliť ústavný zákon zakazujúci politikom rozdávanie čohokoľvek zadarmo. Štát nepatrí politikom, tak ako ani štátny rozpočet nepatrí vládnej koalícii,“ hovorí  Ondrej Matej, predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA.

Prioritou by malo byť, aby štát na Slovensku bral od ľudí čo najmenej. Tým im umožní, aby sa sami rozhodli, na čo použijú svoje financie. „Ak by sme si mysleli, že štát dokáže o peniazoch občanov rozhodovať lepšie, než oni sami, v tom prípade by im mohol vziať hoc aj celý ich príjem. Následne by stanovil, čo všetko zadarmo dostanú – kde budú bývať, na akom aute jazdiť, čo budú jesť… Myslím si, že v takomto štáte by nechcel žiť nikto. No filozofia zvyšovania daní a zavádzania služieb zadarmo je práve o takomto prístupe štátu,“ zdôrazňuje Ondrej Matej.

Vládni politici vlakmi zadarmo a teraz obedmi zadarmo, ku ktorým sa pridala aj časť opozície a prekvapivo aj prezident SR, otvorili pandorinu skrinku. Dôsledky tohto konania môžu byť pre Slovensko tragické. Potrebujeme sa preto vrátiť k racionálnej diskusii o tom, koľko jednotlivé služby stoja, či ich potrebujeme, či sú kvalitné a neplatíme za ne priveľa.  V opačnom prípade nám hrozí, že boj o voliča sa zvrhne na to, kto ponúkne občanom viac zbytočných a nekvalitných služieb zadarmo.

 Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin