Chýbajúce diaľnice zmarili investíciu na východnom Slovensku

Bratislava, 1. augusta 2018 – Včera dostala Slovenská republika a najmä jej východná časť jasnú facku, ktorá poukazuje na to, že bez kvalitnej infraštruktúry a logistiky nie je na východnom Slovensku šanca dostať sa ku väčšej investícii. Nemecká automobilka BMW uprednostnila maďarský Debrecín pred Košicami a zdôvodnila to chýbajúcou infraštruktúrou (teda nedostatočný prístup k diaľničnému napojeniu) a nepostačujúcim logistickým zabezpečením. Týmto rozhodnutím potenciálneho investora boli vyvrátené mnohé tvrdenia viacerých politikov a analytikov, ktorí nás neustále presviedčajú o tom, že výstavba diaľničnej infraštruktúry nemá vplyv na príchod investícií a tvorbu pracovných miest. Podľa vyjadrenia niektorých odborníkov prišlo východné Slovensko týmto rozhodnutím o približne 5000 pracovných miest.

Už pred desiatimi rokmi som upozorňoval, že je potrebné zastaviť projekt budovania širokorozchodnej trate a nemíňať peniaze na štúdie realizovateľnosti (mimochodom, v súčasnosti Slovenská republika financuje štúdiu realizovateľnosti číslo 4!!!), namiesto toho sme už mali mať vybudované logistické a prekládkové centrum v Haniske pri Košiciach.

 

Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin