Cesty II. a III. triedy je potrebné zobrať krajom a financovať ich z výnosov z mýta

Bratislava, 13. september 2018 – Neschopnosť  samosprávnych krajov financovať opravy ciest II. a III. triedy, ktorú prezentovali župani na stretnutí s ministrom dopravy Arpádom Érsekom, si žiada systémovú zmenu.

„Je treba prestať špekulovať o zlúčení Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, ktorou sa zaoberá špeciálna, na tento účel vytvorená ministerská komisia.“ hovorí Ondrej Matej, predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA. „Namiesto toho je potrebné rozdeliť sumu, ktorá sa vyberie ako výnos z mýta medzi NDS a SSC V súčasnosti je totiž príjmom iba NDS. Z celkového ročného výnosu 201,14 mil. Eur sa 66,2 mil. vyberie na cestách I. triedy. Práve suma za mýto z ciest I. triedy by sa mala presunúť na SSC. “ Dodáva O. Matej.

Ďalším zásadným krokom by mal byť presun ciest II. a III. triedy zo samosprávnych krajov na  Slovenskú správu ciest, ktorá by sa tak starala o všetky cesty okrem diaľnic, rýchlostných ciest a miestnych komunikácií. Výnos z mýta pre SSC by tak zabezpečil dlhodobé financovanie opráv ciest I., II., a III. triedy.

Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin