Namiesto predlžovania veku odchodu do dôchodku je lepšie zrušiť súbeh poberania penzie a mzdy

Bratislava, 19. september 2018 –  Tento týždeň by sa mala na program aktuálnej schôdze NR SR dostať otázka zastropovania veku odchodu do dôchodku. Vznikajúca strana DOPRAVA navrhuje, aby namiesto plošného zvyšovania veku odchodu do penzie, prípadne jeho stropovania, bol zrušený súbeh dôchodku a mzdy.

Dôchodok je náhradou mzdy za prácu, ktorú človek z dôvodu veku alebo zdravotného stavu nemôže vykonávať. To je dôvod, prečo dôchodkové poistenie vzniklo. V žiadnom prípade to nemala byť cieľová prémia za dožitie sa stanoveného veku,“ konštatoval Eduard Vokál, člen prípravného výboru strany DOPRAVA. Ak je teda človek schopný plne vykonávať prácu a poberať za ňu mzdu, nemal by súčasne poberať aj dôchodok. Tým totiž sám deklaruje, že nenastal dôvod, pre ktorý bol dôchodkový systém zavedený.

Uzákonenie tohto princípu podľa strany DOPRAVA vytvorí finančnú úsporu, ktorá  umožní  vek odchodu do dôchodku buď nezvyšovať, alebo  ho zvyšovať pomalšie. Ľudia, ktorí fyzicky ťažko pracujú (robotníci v stavebníctve, priemysle, lesnom hospodárstve…), nie sú schopní svoju prácu vykonávať tak dlho, ako ľudia, ktorí pracujú duševne (lekári, sudcovia, učitelia…). „Fyzicky ťažko pracujúci ľudia sa s pribúdajúcimi rokmi ťažšie uplatňujú na trhu práce. Ak vek odchodu do dôchodku rastie, ich situácia je čoraz zložitejšia. Samozrejme, malo by byť na slobodnom rozhodnutí každého, či chce naďalej pracovať, alebo ísť do dôchodku. Musí však platiť, že kto dlhšie pracuje, je aj dlhšie poistený. Preto musí byť jeho penzia po odchode na dôchodok vyššia,“ dodáva E. Vokál.

Strana DOPRAVA preto vyzýva parlamentné strany, aby sa zaoberali touto alternatívou namiesto predlžovania alebo zastropovania veku odchodu do dôchodku.

 

Eduard Vokál
člen prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin