Minimálna mzda je zbytočná, treba ju zrušiť

minimálna mzda

Bratislava, 8. októbra 2018 – Celá diskusia a zdĺhavé rokovanie sociálnych partnerov o minimálnej mzde je absolútna strata času. „Dohadujú sa na niečom, čo škodí nielen ekonomike štátu, ale aj tým, pre ktorých je určená.  V súčasnosti 95 % ľudí pracuje za vyššiu než minimálnu mzdu, sú regióny, kde sa netýka takmer nikoho,“ hovorí Ondrej Matej, predseda prípravného výboru novovznikajúcej strany DOPRAVA.

Naopak, v okresoch s vysokou nezamestnanosťou je mnoho ľudí, ktorí kvôli nízkej kvalifikácii a pracovnej zručnosti nie sú schopní vytvoriť hodnotu vyše 700 eur, čo je cena práce pre zamestnávateľa, ak má  vyplatiť minimálnu mzdu vo výške navrhovanej vládou. Práve to často demotivuje zamestnávateľov týchto ľudí zamestnať. Strana DOPRAVA preto navrhuje zrušiť inštitút minimálnej mzdy a spolu so spružnením Zákonníka práce pomôcť tvorbe pracovných príležitostí práve pre týchto ťažko zamestnateľných ľudí.

Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin