Andrej Danko útočí na dôchodcov

Bratislava, 10. októbra 2018 –  Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý je pripravený na rokovanie nadchádzajúcej schôdze NRSR, postihne hlavne dôchodcov a sociálne slabšie rodiny. Tento odvod je v podstate daňou z obratu. Tú každý predajca pripočítava k cene. Tak je to všade na svete, kde je daň z obratu a  tak to bolo aj u nás do jej zrušenia.  Tým, že odvod je zameraný na obchodné reťazce, ktoré predávajú potraviny, dôjde k zdraženiu potravín o túto daň. Zdraženie najviac postihne ľudí, ktorí dávajú najväčšie percento svojich príjmov práve za potraviny. To sú práve dôchodcovia a sociálne slabší občania, ktorí z dôvodu nižších cien nakupujú práve v týchto reťazcoch a obchodoch na dedinách. Návrh zákona totiž postihuje nie len supermarkety, ale aj mnohé obchodíky na vidieku (Jednota, Milk Agro a pod.). Ľudí s vysokými príjmami ako je pán Danko to postihne oveľa menej, nakoľko výdavky za potraviny tvoria u nich podstatne menšiu časť príjmu.  Zároveň ľudia s vyššími príjmami skôr nakupujú v malých špecializovaných  predajniach, keďže si to môžu dovoliť, lebo sú tam potraviny drahšie.

Rovnako je lžou, že ide o pomoc našim dodávateľom, nakoľko táto daň bude pripočítaná aj na výrobky vyrobené na Slovensku a predávané v dotknutých obchodoch, ale nebude sa týkať drahších tovarov vrátane tých zo zahraničia predávaných v menších špecializovaných predajniach.

Strana DOPRAVA zásadne nesúhlasí s touto daňou, lebo zavádza pre vybrané subjekty kombináciu dane z pridanej hodnoty a dane z obratu, čo je absolútne neštandardné. Táto daň je aj sociálne nespravodlivá a našim výrobcom nepomôže.  Ide znova len o zobratie peňazí všetkým, najmä tým najchudobnejším a rozdanie cez dotácie vyvoleným. S tým má Slovensko v poslednej dobe veľmi zlé  skúsenosti.

Vyzývame teda parlamentné strany, aby  túto nesystémovú, protisociálnu daň v parlamente nepodporili.

Ondrej Matej
predseda prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin