Otvorený list podpredsedovi vlády a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi

strana DOPRAVA

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií,

žiadame Vás o zaslanie  stanoviska  Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR ku nákladom štátu, samospráv a škôl na poskytovanie obedov pre žiakov zadarmo.

Predpokladáme, že takú analýzu máte, nakoľko keď spočítame výdavky štátu, samospráv a škôl  na prípravu jedál, ako i likvidáciu s tým súvisiaceho odpadu, suma ročne zvýši výdavky verejnej správy viac ako o  120 mil. eur. Je to suma, porovnateľná s tou, ktorú sa štát zaviazal ročne platiť na obdobie 30 rokov za postavenie a údržbu 51 kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1. Žiadame to aj v súvislosti s tým, že Útvar hodnoty za peniaze momentálne brzdí napríklad výstavbu rýchlostnej cesty R4 v snahe znížiť náklady štátu o sumu, ktorá pri predpokladanej životnosti rýchlostnej cesty nebude znamenať ročne ani 2 % sumy vydanej na obedy zadarmo.

S úctou

Ing. Ondrej Matej
predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Vážený pán
Ing. Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 BRATISLAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin