Slovensko sa potrebuje prihlásiť k dedičstvu Československa

Masaryk a Štefánik

Bratislava, 29. októbra 2018 – Dňa 28. októbra 1918 bol v Prahe vyhlásený vznik Československej republiky, ku ktorému sa o dva dni neskôr pripojili aj slovenskí politickí predstavitelia podpisom Deklarácie slovenského národa, známej pod názvom Martinská deklarácia. Kým v prípade Čechov a Moravanov bol vznik ČSR obnovením ich samostatnej štátnosti, pre Slovákov bola Československá republika prvým štátom, v ktorom boli ako národ považovaní za súčasť tzv. vládnúceho národa. Občanom ČSR, žijúcim na území dnešného Slovenska, boli prvýkrát v dejinách garantované občianske práva v rozsahu, ktorý prekračoval aj vtedajšie európske štandardy. Ústava Československej republiky z roku 1920 zaručovala občianske a politické práva každému bez rozdielu pohlavia, národnosti, vierovyznania, rasy, či politického presvedčenia. Demokratický charakter Československa priniesol Slovensku nebývalý kultúrny a národný rozmach. Dvadsať rokov československej demokracie stačilo na to, aby sa z nášho národa na pokraji zániku stal sebavedomý európsky národ s vlastnými politickými, hospodárskymi, kultúrnymi či vzdelávacími inštitúciami.

Viac než sedem desaťročí spoločného česko-slovenského štátu prinieslo pokojný aj turbulentný vývoj. Česi a Slováci prežili vedľa seba budovanie i zlyhávanie demokratických inštitúcií, fašistické besnenie, nacionalistické zlyhanie aj komunistickú totalitu. Na konci spoločného vývoja však dokázali nájsť spôsob civilizovaného rozdelenia štátu, čím vytvorili jedinečný precedens pre iné národy.

Vznikajúca strana DOPRAVA sa hlási k demokratickým a občianskym princípom tejto Masarykovej a Štefánikovej republiky. Pri stom výročí vzniku Československa konštatujeme, že iba dôsledné presadzovanie tzv. „západnej“ demokracie s dôrazom na občianske práva a individuálnu zodpovednosť  dokáže nachádzať riešenia spoločenských problémov.

Marián Damankoš
člen Prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin