Reforma samosprávy je nevyhnutná

komunálne voľby

Bratislava, 9.11.2018  –  V čase komunálnych volieb vždy rezonuje v spoločnosti aj téma potreby reformy samosprávy. O reforme hovoria aj strany, ale len veľmi opatrne, aby si nerozhádali priaznivcov. Dokonca aj ZMOS, na svojom tohtoročnom 29. sneme ústami svojho podpredsedu vyjadril nutnosť a potrebu tejto zmeny. Reforma je nevyhnutná z niekoľkých dôvodov.

  1. Každé demokratické voľby sú postavené na súťaži a výbere kandidátov. V tohoročných komunálnych voľbách však v štvrtine obcí na starostu kandiduje len jeden kandidát, v piatich prípadoch dokonca nikto. Tu súťaž absentuje. Väčšinou sú tieto obce malé na to, aby ponúkli viac kandidátov.
  2. Samospráva zložená z  2927 mestských a obecných úradov s 2927 primátormi a starostami a takmer 21 tisíc poslancami je pre štát veľkosti Slovenska ekonomicky neúnosná. Rovnako rozdrobenie Bratislavy a Košíc na 17 a 22 mestských častí je finančne náročné a zbytočne komplikované. Súčasťou  mnohých miest na Slovensku sú chotáre bývalých obcí, prípadne sídliská, ktoré sú podstatne väčšie ako niektoré  mestské časti Bratislavy alebo Košíc a nepotrebujú vlastnú samosprávu.
  3. Spravovanie krajiny má byť efektívne, má byť odborné. Žiaľ väčšina obcí ani nie je schopná vykonávať kompetencie určené zákonom. Tie sú rovnaké pre mnohotisícové mestá aj pre malé obce s niekoľkými desiatkami, prípadne stovkami obyvateľov. Starosta, aj keby bol génius, nemôže obsiahnuť všetky tieto zákonné kompetencie. Ak máme právny štát, malo by byť samozrejmosťou dodržiavanie zákonov. Pri toľkých kompetenciách ani nie je možné ich poznanie, nie to ešte ich vykonávanie a kontrolovanie.

Je čas nabrať odvahu na zásadnú reformu samosprávy, ktorá prinesie i nepopulárne opatrenia.  Ak chceme znížiť byrokraciu, musíme zo samosprávy a štátnej správy zobrať niektoré kompetencie, ktoré sa tam za tie roky usadili. V prvom rade totiž má byť za seba a svoj život zodpovedný sám človek, potom jeho rodina, obec, štát. Štát a obec nemajú vykonávať to, čo má byť povinnosťou občana. Preto, ak chceme zvýšiť efektivitu a  chceme samosprávy, ktoré sú schopné sa samy spravovať, rozvíjať, konkurovať, musíme zredukovať ich povinnosti a kompetencie o tie,  ktoré môže vykonávať sám občan. Následne musíme vytvoriť väčšie samosprávy, samosprávne aglomerácie obcí  schopné plniť kompetencie v oblasti školstva, ochrany životného prostredia, dopravy, sociálnej oblasti a mnohých ďalších.

Strana DOPRAVA predstaví v rámci svojho programu do najbližších parlamentných volieb nielen návrh potrebnej reformy samosprávy, ale aj kompletný návrh reformy verejnej správy Slovenskej republiky.

Eduard Vokál
člen Prípravného výboru vznikajúcej politickej strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin