Komunálne voľby – myšlienkovo-politický chaos pokračuje

Volebné výsledky v komunálnych voľbách 2018 hovoria jasnou rečou. Takmer polovica starostov a  primátorov nie sú nominantmi politických strán a kandidovali ako tzv. nezávislí kandidáti. Mnohí z nich boli ešte donedávna členmi niektorej parlamentnej politickej strany. Z hľadiska budúceho vývoja pre slovenskú politickú scénu, je uvedený stav rizikovým faktorom, pretože je jasným dôkazom krízy súčasných politických strán. Naše etablované politické strany strácajú osobnosti, ktoré by oslovovali svoje bezprostredné okolie. Naše politické strany nedokážu taktiež ponúknuť ľuďom, ktorí majú autoritu vo svojom okolí (sú teda zvoliteľní) miesto v členskej základni a verejnosti mnohokrát ponúkajú strane verných členov s malou schopnosťou osloviť voličov, či nebodaj riešiť ich problémy. Vyprofilované a silné osobnosti radšej kandidujú ako nezávislí kandidáti, pretože nie sú schopné akceptovať fakticky nulovú vnútrostranícku diskusiu našich politických strán, v rámci ktorej sa skôr uprednostňuje vernosť aktuálnemu vedeniu, ako sledovanie verejného záujmu a deklarovaného programu. Nárast počtu nezávislých komunálnych politikov je neželaným javom z hľadiska politického systému v SR. Je totiž začiatkom deštrukcie parlamentnej zastupiteľskej demokracie, ktorý počíta z funkčnými politickými stranami, ktoré dokážu vygenerovať kvalitných kandidátov do volieb.

Druhým dôležitým hendikepom straníckych kandidátov je ich ideová a politická vyprázdnenosť hraničiaca s chaotickými sľubmi. V snahe zaujať a byť zvolený sú mnohí kandidáti pripravení sľúbiť čokoľvek. Sme svedkami, že aj tzv. pravicoví kandidáti ponúkajú „bezplatné“ riešenia pálčivých problémov. Od bezplatných dovoleniek a obedov, s ktorými prichádzajú populistickí parlamentári, sa posúvame k bezplatnému čomukoľvek, čo v danom meste/obci niekto považuje za problém. Výsledkom takejto politiky je nielen nedôvera voličov voči politickým stranám, kde je veľmi ťažko rozoznať červených, oranžových a modrých od zelených, ale aj vytváranie nevraživosti medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Ak sa totiž štandardné politické strany predbiehajú v populistických riešeniach, vzniká medzi obyvateľstvom pocit nespravodlivosti z toho, že zasa bola niektorá skupina z benefitov vynechaná; vytvára sa tiež presvedčenie o tom, že niekto na niekoho dopláca a iní si tu žijú na „náš účet“. Politikmi živená predstava o ľahkom a bezplatnom či bezbolestnom riešení problémov vytvára kultúru závislosti na štáte, meste, či obci a teda na aktuálne zvolenom politikovi. Mnohí slovenskí voliči tak začínajú strácať pocit vlastnej zodpovednosti za seba, za svoju obec, či svoje mesto…

Vznikajúca politická strana DOPRAVA bude ponúkať reálne riešenia problémov slovenskej spoločnosti. Už dnes však konštatujeme, že naše riešenia nebudú „zadarmo“, nebudú ľahké a problémy nevyrieši ich niekto cudzí. Strana DOPRAVA chce a bude reprezentovať ľudí, ktorí svojou aktívnou prácou tvoria hodnoty a svojou politikou bude vytvárať podmienky, aby sa táto skupina občanov zväčšovala.

Marián Damankoš

člen Prípravného výboru vznikajúcej strany DOPRAVA

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin