Európa musí byť veľmocou so spoločnou zahraničnou politikou, armádou a trhom

Bratislava 20.11.2018 – Súčasné meniace sa rozloženie síl vo svete otvára otázku vytvorenia Európy ako sebavedomej, jednotnej a silnej mocnosti, ktorá bude rovnocenným hráčom voči Putinovmu Rusku a Trumpovej Amerike. Európa sa nielen potrebuje začať spoliehať na vlastné sily, ale je to pre ňu i ekonomicky výhodné. Žiaden členský štát EÚ totiž nie je sám o sebe mocnosťou, ktorá by sa mohla porovnať s vyššie uvedenými štátmi.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa nedávno na pôde Európskeho parlamentu vrátila k pôvodnej myšlienke otcov zakladateľov jednotnej Európy Adenauera, Schumana a De Gasperiho. Vyjadrila sa, že Európska únia potrebuje spoločnú armádu. Dnešných dvadsaťosem a v budúcnosti dvadsaťsedem armád s dvadsiatimi siedmymi ministerstvami a generálnymi štábmi a ďalšími potrebnými zložkami je skutočne neefektívne mrhanie zdrojmi potrebnými na obranu kontinentu. Dôsledkom toho je, že dnes už vojensky slabú rozdrobenú Európu nik neberie vážne. Nič na tom nezmenia ani miliardy eur minutých na rôznu formu pomoci rozvojovým či rozvíjajúcim sa krajinám. Ešte dôležitejšie na tomto vyjadrení je to, že vytvorenie európskej armády je jedným z krokov, ktoré pomôžu Úniu postaviť z hlavy na nohy.

Ak má byť EÚ funkčná, musí v nej platiť základný princíp subsidiarity. To znamená, že na Európskej úrovni majú byť kompetencie v oblasti obrany, zahraničnej politiky, meny a ochrany spoločného trhu. Rovnako je nutné, aby sa starala o budovanie a rozvoj potrebnej európskej nadnárodnej infraštruktúry. Príkladom je mobilná komunikácia. Ak by existovali celoeurópske licencie pre operátorov, nemusel by európsky parlament vymýšľať uznesenia ohľadom roamingu a volania do zahraničia.

Naopak, na úrovni EÚ by sa nemalo rozhodovať o tom, kto má prijímať migrantov, o sociálnej politike, či daniach – pokiaľ sa nebudú týkať financovania samotnej Únie. V kompetencii členských štátov by malo zostať aj množstvo iných vecí, ktoré ich zbytočne dráždia a kazia obraz EÚ v očiach občanov. Jednoducho povedané, Únia by sa nemala venovať „zakriveniu uhoriek“, ale vziať na seba zodpovednosť za veci, na ktoré v dnešnom globálnom svete jednotliví členovia očividne nestačia.

Strana DOPRAVA preto bude presadzovať Európu ako veľmoc so spoločnou zahraničnou politikou, spoločnou armádou, spoločnou menou a spoločným trhom.

Ing. Ondrej Matej

predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin