Slovensko sa reguláciou obchodu s potravinami vydalo na venezuelskú cestu

regulácia obchodu

Bratislava 28.11.2018 – Na práve začatej schôdzi NR SR sú na programe tri návrhy zákonov, ktoré si kladú za cieľ zasahovať do obchodu s potravinami. Jeden (Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov)  zavádza špeciálnu daň, ktorá nám zdraží všetok tovar v obchodoch, v ktorých nakupuje väčšina obyvateľov tejto krajiny. Druhý (Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Irén SÁRKÖZY a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) chce určovať cenu vybraným obchodom za koľko môžu jednotlivé tovary predávať. V treťom prípade (Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami) je cieľom umožniť anonymné udavačstvo pri podávaní podnetov na kontrolu.

O tom, že jediným výsledkom zákona o osobitnom odvode bude zdraženie tovaru, už bolo mnohé napísané. K tomu môžeme pridať len to, že predkladateľmi sľubované neprenesenie tejto dane do cien je rovnako nepravdivé, ako bolo tvrdenie, že zdanenie poistiek nezvýši ich cenu.

Predkladateľom návrhu poslancov strany Most- Híd vraj ide o to, aby dva podobné tovary nemali medzi sebou viac než dvojnásobnú obchodnú prirážku.

Podľa návrhu zákona „Primeranou obchodnou prirážkou sa rozumie obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky rovnakého alebo z hľadiska využitia porovnateľného alebo vzájomne zastupiteľného tovaru od iného dodávateľa, ponúkaného predávajúcim v rovnakom čase, pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene“.

Predkladatelia to zdôvodňujú tým, že dominantní odberatelia dávajú na tovary niektorých dodávateľov neprimerané prirážky. Ak by to bolo tak, tovary týchto dodávateľov by museli mať v iných obchodoch podstatne nižšie ceny, čo nie je pravda, dokonca ani v prípade ak daný výrobca má svoje podnikové predajne. Celý tento zákon teda nebude mať vplyv na zlacnenie, skôr naopak. Ak sa niektorý tovar predával z nejakého dôvodu s veľmi nízkou prirážkou, tak tento tovar bude musieť zdražieť, aby táto nízka prirážka netvorila nevhodný základ výpočtu primeranosti prirážky pre ostatné tovary.

Všetky tieto zásahy do zmluvnej cenotvorby povedú len k väčšej byrokracii, šikanovaniu a nárastu počtu kontrolórov platených zo štátneho rozpočtu. Už v zákone č. 362/2012 Z. z. mali predkladatelia v úmysle posilniť postavenie slovenských potravinárov voči nadnárodným reťazcom. Ten však nepriniesol žiaden efekt, skôr naopak. Svedčí o tom aj zhoršujúce sa negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinárskym tovarom, ktoré kritici zákona predpovedali.

Každé zasahovanie do voľného trhu z cieľom jeho regulácie v prospech výrobcu, predajcu, či zákazníka, ktoré obľubujú komunistické a ľavicové režimy, vždy prinieslo len obmedzenie sortimentu a zdražovanie cien. Extrémnym príkladom zasahovania štátu do cien potravín je Venezuela, ktorej sa týmto podarilo úplne zlikvidovať obchod s potravinami. Predkladatelia slovenských návrhov nie sú tak naivní aby nevedeli, že všetky tieto zákony neprinesú nič pozitívne. Ide im skôr o typicky ľavičiarske zapôsobenie na tých voličov, ktorí sa vždy nadchnú keď niekto útočí na „úspešných a bohatých“ aj za cenu, že na to sám doplatí.

Strana DOPRAVA sa bude usilovať o to, aby tieto škodlivé, byrokratické a populistické zásahy do ekonomiky boli čo najskôr zrušené.

Ing. Ondrej Matej

predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin