Vláda zanedbáva svoje základné povinnosti.

Bratislava 6.12.2018 – Základnou povinnosťou každej vlády je starať sa o chod štátu, aby verejné inštitúcie dobre fungovali, aby štátny majetok nechátral, ale naopak sa zveľaďoval. Plní si  tieto povinnosti súčasná vláda? Zodpovedá tomu štátny rozpočet schválený v NRSR? Určite nie. Na každom kroku vidíme, aká je skutočnosť. Súdy kolabujú pre nedostatok pracovníkov, v štátnych nemocniciach chýbajú lekári a zdravotné sestry, v školách nie sú učebnice, cesty I. triedy sú v dezolátnom stave, niektoré mosty priamo v havarijnom, rovnako sú obrovské problémy na železniciach. Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií na úkor bezpečnosti a plynulosti dopravy odďaľuje výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic, aby ušetril.

Pre toto vedome a bezdôvodne neplnenie si základných povinností vládou neexistuje ospravedlnenie. Nedostatok finančných prostriedkov nie je dôvodom. Svedčí o tom aj v rozpočte zahrnuté rozdávanie peňazí mimo povinnosti štátu za účelom kupovania si voličov. V niektorých prípadoch (napr. obedy zadarmo) si na to musí dokonca vymýšľať zmeny zákonov, lebo jej to súčasná legislatíva ani nedovoľuje.

Strana DOPRAVA vyzýva vládu, aby pokiaľ nebudú prefinancované všetky problémové oblasti, ktoré patria medzi povinnosti štátu, prestala platiť to, čo nemá byť v jej v kompetencii, ale je základnou povinnosťou občana.

 

Ing. Ondrej Matej

predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin