Menej prerozdeľovania financií súčasným systémom prinesie Slovensku viac úspešných športovcov

financie športovcom

Bratislava 14.1.2019 – Súčasný systém financovania športu na Slovensku dlhodobo zlyháva. Sme svedkami nekončiacich diskusií, koľko kto dostane, akým kľúčom sa rozdelia peniaze, ktorý šport je nosný. Dnešné pravidlá nefungujú, pretože sú nespravodlivé a nevedú k plošnému financovaniu akéhokoľvek druhu športu. Vylepšovanie súčasného systému neopravuje existujúce chyby, naopak, v mnohých prípadoch situáciu len zhoršuje. Naši najúspešnejší športovci Peter Sagan, Petra Vlhová, Marek Hamšík, ale aj Veronika Velez-Zuzulová a mnohí ďalší dosiahli svoje úspechy nie vďaka súčasnému systému a financovaniu, ale vďaka zanieteniu svojich rodičov a sponzorov.

Strana DOPRAVA bude navrhovať zásadnú zmenu systému financovania športu. Štát má garantovať telesný rozvoj všetkých detí a mládeže, a to bez ohľadu na to, z akej rodiny pochádzajú. Jediný možný spôsob je, že štát bude financovať rozvoj športu výlučne prostredníctvom základných, stredných a vysokých škôl. Im budú prúdiť financie na zabezpečenie športovej infraštruktúry, zaplatenie kvalitných pedagógov a vznik nielen športových tried, ale športových základných a stredných škôl. Na špičke tohto systému budú vysokoškolské univerzitné kluby. Deti tak na základných, stredných a vysokých školách dostanú základné pohybové danosti potrebné pre následné uplatnenie sa v športových kluboch.

Športové zväzy a kluby budú financované výlučne z členských príspevkov športovcov, rodičov a sponzorov. Sponzorstvo bude v plnej výške odpočítateľnou položkou z dane z príjmu tak, aby mali firmy motiváciu financovať športové kluby. Len týmto spôsobom je možné vniesť do financovania športu spravodlivosť, transparentnosť a systém. Samozrejme, športy, ktoré budú generovať úspešných športovcov s výsledkami si zabezpečia viac financií od sponzorov. To je najspravodlivejšie, veď šport je založený na súťaži s merateľnými výsledkami jednotlivca alebo kolektívu.

Ing. Ondrej Matej
predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin