Strana DOPRAVA je už zaregistrovaná, ľuďom na Slovensku chce priniesť menej zasahovania štátu do ich každodenného života

strana DOPRAVA je zaregistrovaná

Bratislava 24.1.2019 – Dnes bola do registra politických strán zapísaná strana DOPRAVA, čím sa zavŕšil proces jej vzniku. Ten začal v máji minulého roka zbieraním podpisov občanov, čo je zákonnou podmienkou pre registráciu strany. Jej vedenie vzíde z ustanovujúceho kongresu, ktorý sa bude konať v sobotu 9. februára 2019. O dôveru občanov sa budeme prvý krát uchádzať v máji 2019 vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Cieľom strany DOPRAVA je presadenie sa na politickej scéne tak, aby mohla realizovať svoj program Nové Slovensko po roku 2020, ktorý vychádza zo základného princípu MENEJ JE VIAC. Menej rozhodovania a zasahovania štátu do každodenného života ľudí, živnostníkov a firiem. To prinesie menšie prerozdeľovanie, viac peňazí pre ľudí a na druhej strane viac zodpovednosti občanov za ich život a životy ich blízkych.
Členmi prípravného výboru strany DOPRAVA sú: Ondrej Matej, Marián Damankoš, Eduard Vokál a Ludvík Posolda.

Ing. Ondrej Matej
predseda prípravného výboru strany DOPRAVA

Odkaz na výpis z registra politických strán:
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailps.aspx?id=222454

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin