O rok nebude Brexit nikoho trápiť.

BREXIT

Bratislava 6.2.2019 – V júni tohto roku to budú tri roky, čo Britskí voliči rozhodli o tom, že ich krajina opustí Európsku úniu. Od vtedy politici kreslia rôzne, viac, či menej hrôzostrašné scenáre. Niektorí sa stavajú do pózy ochrancov krajiny pred dôsledkami Brexitu na našich ľudí. Ako najstrašnejší vykresľujú tzv. tvrdý Brexit Bude to naozaj taká hrôza? Sme presvedčení, že nie. Slováci, ktorí dnes pracujú v Británii, tam budú pracovať ďalej. Niektorí, ktorí sa chystali opustiť Slovensko a usadiť sa v Británii to budú mať sťažené, ale na tom Slovensko pri dnešnom nedostatku kvalifikovaných pracovných síl môže len získať. Jedinými skutočnými dopadmi pre obchod a ľudí môže byť len zavedenie ciel a vízovej povinnosti. Obe tieto veci sa ale dajú vyriešiť veľmi rýchlo po odchode Británie z EÚ. Veď bezvízový styk má Slovensko s množstvom štátov, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie a keď vieme urobiť dohodu o voľnom obchode s Japonskom a Kanadou, nič nám nebráni urobiť ju aj so Spojeným kráľovstvom. To môže po svojom odchode uzavrieť s Európskou úniou rovnaké zmluvy ako Švajčiarsko a Nórsko, ktoré nikdy neboli v EÚ.
Európski politici by mali prestať trúchliť za strateným dieťaťom, ktoré nikdy nechcelo byť plnohodnotným členom tejto rodiny, o čom svedčí fakt, že Británia nikdy neplánovala vstúpiť do Schengenského priestoru ani do Eurozóny. Naopak mali by sa zamerať na to, aby sa Európska únia aj bez Británie stala mocnosťou, ktorá bude vo svete rešpektovaná tak, ako jej to prináleží vzhľadom na počet obyvateľov a ekonomickú silu.

Marián Damankoš
člen prípravného výboru strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin