Ustanovujúci Kongres strany DOPRAVA zvolil vedenie strany.

strana DOPRAVA

Ustanovujúci Kongres strany DOPRAVA na svojom rokovaní v sobotu 9.2.2019 zvolil vedenie strany. Za predsedu strany DOPRAVA bol zvolený Ing. Ondrej Matej. Za podpredsedov strany boli zvolení Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.,  ktorý sa bude venovať oblasti spravodlivosti a justície, PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý bude pôsobiť v oblasti zahraničná politika a školstvo,  Mgr. Ludvík Posolda, ktorý sa bude venovať hospodárstvu a podnikateľskému prostrediu a  Ing. Eduard Vokál, ktorého oblasťou bude verejná správa.
Strana DOPRAVA zvolila za členov predsedníctva Ing. Romana Hrnčírika,  Ing. Štefana Kužmu a  Ľubomíra Ochotnického.
Schválila ciele činnosti strany a členov Súdu a Revíznej komisie.
Hlavným pravidlom, ktorým sa strana chce riadiť MENEJ JE VIAC. Menej rozhodovania a zasahovania štátu do každodenného života ľudí, živnostníkov a firiem. To prinesie menšie prerozdeľovanie, viac prostriedkov pre ľudí a na druhej strane viac zodpovednosti občanov za ich život a životy ich blízkych.

Preto politická strana DOPRAVA bude

  • podporovať tých, ktorí sú aktívni, poctivo pracujú, starajú sa o svoje rodiny a deti. Aktivita týchto ľudí bola a je hlavným motorom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Hlavnou zásadou bude presadzovať individuálnu slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu.
  • dôsledne obhajovať princípy demokracie a slobody tak na Slovensku ako i v Európskej únii. Takáto sloboda nie je neobmedzená, ale ide ruka v ruke so zodpovednosťou.
  • podporovať čo najviac slobodnej iniciatívy jednotlivca v ekonomickej oblasti, pretože len ekonomická sloboda občanov v trhovom prostredí prináša skutočnú prosperitu, ktorá je aj najlepšou možnou sociálnou politikou, aká existuje.
  • podporovať rodinu za základ spoločnosti, preto bude presadzovať jej primeranú podporu a ochranu zo strany štátu.
  • usilovať sa aby štát mal pozíciu tam, kde je jeho hlavná úloha – pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin