Európa musí byť veľmoc!

Politická strana DOPRAVA

Bratislava 21.2.2019 – Politická strana DOPRAVA vo štvrtok 21.2.2019 predstavila kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, s ktorými sa bude uchádzať o dôveru voličov v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019.

Por. č.MenoPriezviskoTitulVek BydliskoKrátka informácia o kandidátovi
(pred menom)(za menom)   
1.MariánDamankošPhDr.PhD.43PrešovPodpredseda strany DOPRAVA, učiteľ, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove
2.JánCirákProf. JUDr.CSc.60BratislavaPodpredseda strany DOPRAVA, vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Spoločník v advokátskej kancelárii Consulta, v.o.s. v Bratislave.
3.LenkaBeňačková M.A.33TopoľčanyBusiness administrátor zahraničnej stavebnej firmy
4.LudvíkPosoldaMgr. 60BratislavaPodpredseda strany DOPRAVA, konateľ spoločnosti,  bývalý viceprezident resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách
5.ĽubomírOchotnickýIng.MBA52MariánkaGenerálny riaditeľ slovenskej dcérskej firmy   nemeckej nadnárodnej spoločnosti DEKRA.
6.RomanHrnčiríkIng. 50HolíčEkonóm v súkromnej obchodnej spoločnosti v Holíči
7.JozefMišenko  28OrlovKonateľ stavebnej spoločnosti v Orlove
8.AdriánaTrojanovičováMgr. 45SabinovUčiteľka na Základnej škole v Sabinove
9.TomášBeharka  38VrútkyRiaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti v Martine
10.JaroslavMäsiarIng. 40PrievidzaMajiteľ, konateľ s.r.o. v Prievidzi
11.JaroslavMálekJUDr. 61BratislavaAdvokát
12.ViktorMagicIng. 47BratislavaStavebný inžinier pôsobiaci v samospráve, Miestny úrad Bratislava – Nové mesto
              

Zároveň strana predstavila základné politické východiská:

Strana DOPRAVA je proeurópska politická strana, ktorej členovia sú presvedčení o potrebe ďalšej integrácie členských krajín Európskej únie. Táto integrácia má mať jasný cieľ a tým cieľom je vytvorenie predpokladov k tomu, aby sa z Európskej únie stala svetová mocnosť prvej kategórie. Európska integrácia a posilňovanie pozície EÚ na svetovej politickej scéne nemá byť zamerané proti niektorej z veľmocí. EÚ musí byť plnohodnotným partnerom, ak treba aj konkurentom, súčasným svetovým veľmociam – Spojeným štátom, Číne, Rusku. Sme presvedčení, že iba svetová veľmoc dokáže svojím občanom zabezpečiť bezpečnosť, potrebnú infraštruktúru a ekonomickú prosperitu.

Z uvedeného cieľa vyplýva potreba realizácie viacerých politík, ktoré chce Strana DOPRAVA presadzovať prostredníctvom svojich poslancov v európskom i národnom parlamente.

Medzi základné priority Strany DOPRAVA bude patriť najmä:

  1. Spoločná zahraničná politika krajín EÚ

Integrácia musí pokračovať najmä v spoločnej zahraničnej politike. Pokračovanie a prehlbovanie procesu integrácie je nevyhnutnou súčasťou vytvorenia spoločnej európskej zahraničnej politiky. Slovenská zahraničná politika bude súčasťou európskej zahraničnej politiky. V rámci európskej zahraničnej politiky bude naším cieľom integrácia Ukrajiny, čím dôjde nielen k otvoreniu perspektívneho trhu pre slovenské a európske firmy, ale aj k „presunutiu“ Slovenska z európskej periférie k jej centru.

  1. Spoločná bezpečnostná politika krajín EÚ

Podporujeme spracovanie a realizáciu jednotnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Ochrana vonkajších hraníc Únie má byť jednou z priorít spoločnej bezpečnostnej politiky, nie záležitosťou členských štátov. Tzv. schengenská hranica a jej ochrana má byť záležitosťou EÚ a nie členských krajín, ktorých sa bezprostredne týka.

  1. Európska hospodárska a menová politika

Strana DOPRAVA bude presadzovať napredovanie európskej integrácie aj podporou spoločnej hospodárskej a menovej politiky. Naša spoločná mena EURO už preukázala svoju životaschopnosť a preto budeme trvať na začlenení všetkých členských krajín do eurozóny. Rovnako podporujeme spoločnú európsku menovú a spoločnú fiškálnu politiku. Byť v EÚ musí byť ekonomicky výhodnejšie, ako byť mimo nej.

  1. Európsky trh – menej dotácií, viac infraštruktúry

Strana DOPRAVA presadzuje zníženie miery prerozdeľovania v rámci Únie v zmysle zásady – voľný trh je pre vyrovnávanie hospodárskych rozdielov efektívnejší ako európske dotačné schémy. Spoločné európske peniaze by mali ísť do financovania nadnárodnej infraštruktúry v doprave, do financovania diaľnic, železníc, medzinárodných vodných ciest, v energetike do ropovodov, plynovodov, elektrickej sústavy… Cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom by žiaden členský štát nebol závislý od obmedzeného počtu dodávateľov, teda energetickú bezpečnosť.

  1. Európske hodnoty

Nepodporujeme ideologizáciu európskej politiky akýmkoľvek smerom. Hodnotové a etické otázky nech zostanú v kompetencii jednotlivých štátov EÚ. Európsku úniu vnímame prioritne ako bezpečnostný a ekonomický projekt. Každá členská krajina má právo na vlastnú legislatívu v tejto oblasti. Harmonizácia v tomto smere nie je potrebná, je skôr škodlivá.

  1. Slovenské záujmy v EÚ

Po 14 rokoch členstva v EÚ potrebujeme vedieť „na čom“ v únii sme. Potrebujeme presne pomenovať prínosy i mínusy členstva v EÚ pre vývin Slovenska za posledných 14 rokov. Je potrebné urobiť analýzu dopadov legislatívy a politík EÚ na vývin sektorov slovenského hospodárstva, ktoré sú regulované európskou legislatívou, rovnako ako i verejného sektora. Audit členstva v EÚ potrebujeme nielen kvôli tomu, aby sme vedeli jasne a na základe overených údajov povedať čo nám členstvo v EÚ dalo a čo nám vzalo. Potrebujeme ho predovšetkým kvôli tomu, aby sme vedeli pomenovať záujmy SR v EÚ a plánovať naše ďalšie kroky – prečo a ako budeme chcieť meniť existujúcu legislatívu a politiky únie. Bez auditu bude európska politika SR slepá, lepšie povedané, nebude žiadna.

Slovensko je dnes plnohodnotným a plnoprávnym členom Únie, z čoho vyplývajú mnohé výhody aj záväzky. Chceme ukončiť obdobie „nevedomej“, či „podvedomej“ participácie Únii a preto budeme požadovať audit členstva SR v EÚ a na základe jeho výsledkov budeme presadzovať aktívnejšie zapojenie SR do legislatívneho procesu v EÚ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin