Ukážka ako sa nemá a nesmie riadiť štát

Bratislava 6.3.2019 – Minister dopravy Arpád Érsek dnes predložil na schválenie Vláde SR materiál „Návrh riešenia súčasnej situácie výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.“ Vláda ho bez pripomienok schválila a predviedla presnú ukážku ako sa nemá a nesmie riadiť štát.
Materiál neobsahuje postup riešenia problému, ale len návrh dohody o ukončení zmluvy o dielo so súčasným zhotoviteľom – Združením SALINI IMPREGILO – DÚHA, čo je len prvý krok, ktorý navyše prichádza veľmi neskoro. Na schválenie tohto kroku nemusela rokovať Vláda SR, uzavretie takejto dohody je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti. Schválením tohto materiálu sa Arpád Érsek a vedenie NDS zbavili zodpovednosti a preniesli ju na Vládu SR. Od dnešného dňa za túto stavbu nesie pnú zodpovednosť Vláda SR na čele s predsedom Petrom Pelegrinim.
Predložený materiál neobsahuje finančnú analýzu dopadov tohto kroku, ktoré budú veľmi vysoké. V materiáli nie je popísaný ani  proces verejného obstarávania na nového zhotoviteľa stavby. Preberanie stavby, inventarizácia rozostavanej stavby, verejné obstarávanie, to všetko sú procesy, ktoré sa nedajú zvládnuť za dobu kratšiu ako je jeden rok. Tým pádom je už dnes jasné, že stavba sa neukončí do roku 2022, čo je termín ktorý je limitujúci pre čerpanie fondov EÚ a stavba sa bude musieť zaplatiť zo štátneho rozpočtu, teda poskladáme sa na ňu my všetci.
Na základe všetkých týchto uvedených skutočností, vyzývam predsedu vlády Petra Pelegriniho, aby odvolal Ministra dopravy Arpáda Érseka a následne aj celé vedenie diaľničnej spoločnosti. Nemôžeme totiž riskovať, že celý proces výstavby spomínaného úseku, ktorý sa začína odznova, opäť pokazia tí istí ľudia, ktorí zbabrali doterajší proces.

Ing. Ondrej Matej
predseda strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin