Reakcia na tlačovú konferenciu ministra dopravy Arpáda Érseka a vedenia NDS a.s.

tlačová konferencia

Bratislava 8.3.2019 – Na tlačovej konferencii ministra dopravy Arpáda Érseka a vedenia NDS v stredu 6.3.2019  na tému schválenia „Návrhu riešenia súčasnej situácie výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.“ zaznelo od predstaviteľov NDS viacero nepravdivých resp. zavádzajúcich konštatovaní.

  1. Informácia o príliš nízkej cene zákazky za ktorú sa podľa vedenia NDS a.s. spomínaný úsek nedá postaviť.

Upozorňujeme, že problémom na stavbe Višňove však nie je nízka cena. Víťazné konzorcium totiž získalo zákazku až z tretieho miesta a jeho cena bola a 38 mil. Eur vyššia ako ponuka firmy, ktorá skončila ako prvá, takže cena sa nachádzala na hornej hranici predložených ponúk.

  1. Od predstaviteľov NDS zaznelo spochybnenie procesu prípravy zmluvy na toto dielo a označenie  podmienok za ktorých investor mohol konať voči zhotoviteľovi ako nedostatočné.

Dávame do pozornosti, že v čase keď sa pripravovali súťažné podklady  tejto zmluvy, pôsobil súčasný minister Arpád Érsek ako štátny tajomník na ministerstve dopravy, čím je plne zodpovedný za znenie zmluvy.

  1. Na tlačovej konferencii  odznelo z úst generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina, že zmluva neobsahuje žiadne možnosti postihovať zhotoviteľa za meškanie stavebných prác.

Upozorňujeme, že zmluva v podčlánkoch 8.7, 15.2 a 15.5 umožňuje  investorovi, čiže NDS voči zhotoviteľovi konať aj s možnosťou vypovedať zmluvu. A to sa v čase nedialo.

Zároveň keď v decembri 2017 vypršal kľúčový míľnik č. 2 “prerazenia obidvoch tunelových rúr“, vedenie NDS nekonalo v zmysle zmluvy, ale akceptovalo meškanie tohto míľnika o 8 mesiacov. Mali všetky dostupné informácie a možnosti  na to, aby najneskôr do konca marca  2018 v zmysle vyššie uvedených podčlánkov ukončili spoluprácu so zhotoviteľom. Navyše o tom, že nedôjde k splneniu míľnika č. 2 vedelo vedenie NDS už v decembri 2016.

Touto tlačovou konferenciou minister Arpád Érsek a vedenie NDS sami seba usvedčujú z toho, že nie sú ďalej  schopní zastávať svoje posty.

Ing. Ondrej Matej
predseda strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin