Európska menová politika

Marián Damankoš

Rôzne meny v Európskej únii komplikujú obchod a cestovný ruch v Únii rozdeľujú krajiny do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria štáty, ktoré majú spoločnú menu a z nej vyplývajúce výhody a záväzky. Do druhej skupiny patria krajiny, ktoré si ponechali vlastné meny, môžu s nimi manipulovať, pričom požívajú výhody spoločného obchodného priestoru, ale nepodieľajú sa na záväzkoch vyplývajúcich z týchto výhod.

V Európskej únii má platiť len jedna mena – Euro, ktoré už preukázalo svoju životaschopnosť. Preto budeme trvať na začlenení všetkých členských krajín EÚ do eurozóny a na dodržiavaní platných pravidiel menovej politiky, aby sa nezopakoval Grécky problém.

GDPR doteraz nebolo a nikomu nechýbalo

V súčasnosti platné GDPR (prehnaná ochrana osobných údajov) prináša obrovské a často absurdné problémy na pracoviskách, v ambulanciách lekárov, v školách. V bežnom živote sa stretávame so smiešno-trápnymi situáciami, keď napr. starosta obce nemôže gratulovať občanovi k jeho životnému jubileu bez toho, aby nebol obvinený zo zneužitia osobných údajov jubilanta.

GDPR je symbolom, cez ktorý poukazujeme na množstvo nezmyselných byrokratických obmedzení. Chceme menej predpisov a zásahov do každodenného života, aby nám EÚ nevnucovala podobne zbytočné predpisy. Budeme aktívne vstupovať do prípravy smerníc a následne prenášať naše  požiadavky v snahe predísť nezmyslom, ktoré v nich často sú.

Nech sa EÚ stará o bezpečnosť a prosperitu Európy a nediktuje nám, aké žiarovky máme používať. Bude lepšie, ak Únia zabezpečí na svojom území rovnaké zásuvky, aby sme nemali problém sa kdekoľvek pripojiť k elektrickej sieti. Nepotrebujeme rovnaké zakrivenie uhoriek, ale rovnakú kvalitu potravín.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin