Menej hraníc vo vnútri Európy.

Lenka Beňačková

Ak má byť Európa skutočne jednotná, nemôžu existovať v rámci jej územia rôzne typy hraníc. Preto je nevyhnutné,  aby krajiny, ktoré sú členmi  EÚ, boli aj v schengenskom priestore. Ochrana vonkajších hraníc Európy pred cudzou agresiou, ale aj každým individuálnym nelegálnym narušením, musí byť jednou z hlavných priorít Európskej únie.

Keď bude EÚ bude razantne a pevne ochraňovať svoje vonkajšie hranice, potom budú zbytočné vnútorné hranice a môžu sa zrušiť aj kontroly na hraniciach Chorvátska, Rumunska a Bulharska, ktoré dnes obťažujú občanov Únie na cestách k moru najmä počas dovolenkovej sezóny.

GDPR doteraz nebolo a nikomu nechýbalo

V súčasnosti platné GDPR (prehnaná ochrana osobných údajov) prináša obrovské a často absurdné problémy na pracoviskách, v ambulanciách lekárov, v školách. V bežnom živote sa stretávame so smiešno-trápnymi situáciami, keď napr. starosta obce nemôže gratulovať občanovi k jeho životnému jubileu bez toho, aby nebol obvinený zo zneužitia osobných údajov jubilanta.

GDPR je symbolom, cez ktorý poukazujeme na množstvo nezmyselných byrokratických obmedzení. Chceme menej predpisov a zásahov do každodenného života, aby nám EÚ nevnucovala podobne zbytočné predpisy. Budeme aktívne vstupovať do prípravy smerníc a následne prenášať naše  požiadavky v snahe predísť nezmyslom, ktoré v nich často sú.

Nech sa EÚ stará o bezpečnosť a prosperitu Európy a nediktuje nám, aké žiarovky máme používať. Bude lepšie, ak Únia zabezpečí na svojom území rovnaké zásuvky, aby sme nemali problém sa kdekoľvek pripojiť k elektrickej sieti. Nepotrebujeme rovnaké zakrivenie uhoriek, ale rovnakú kvalitu potravín.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin