Spoločná armáda EÚ

Ján Cirák

Štáty Európskej únie dnes i bez Veľkej Británie majú spolu jeden milión štyristotisíc vojakov. Toľko vojakov nemá ani Rusko ani USA.  Európski vojaci sú však dnes rozdrobení do dvadsiatich siedmich armád s vlastnými ministerstvami, generálnymi štábmi a ďalšími zložkami. Každý rozumný človek uzná, že je to skutočne neefektívne mrhanie finančnými zdrojmi. Tieto financie chýbajú na obstaranie najmodernejších zbraňových systémov a technológií, ako i na kvalitný výcvik. Sme presvedčení, že v Európskej únii nepotrebujeme živiť také množstvo vojakov, ale potrebujeme spoločnú dobre vyzbrojenú a vycvičenú armádu, ktorá bude významnou súčasťou NATO.

GDPR doteraz nebolo a nikomu nechýbalo

V súčasnosti platné GDPR (prehnaná ochrana osobných údajov) prináša obrovské a často absurdné problémy na pracoviskách, v ambulanciách lekárov, v školách. V bežnom živote sa stretávame so smiešno-trápnymi situáciami, keď napr. starosta obce nemôže gratulovať občanovi k jeho životnému jubileu bez toho, aby nebol obvinený zo zneužitia osobných údajov jubilanta.

GDPR je symbolom, cez ktorý poukazujeme na množstvo nezmyselných byrokratických obmedzení. Chceme menej predpisov a zásahov do každodenného života, aby nám EÚ nevnucovala podobne zbytočné predpisy. Budeme aktívne vstupovať do prípravy smerníc a následne prenášať naše  požiadavky v snahe predísť nezmyslom, ktoré v nich často sú.

Nech sa EÚ stará o bezpečnosť a prosperitu Európy a nediktuje nám, aké žiarovky máme používať. Bude lepšie, ak Únia zabezpečí na svojom území rovnaké zásuvky, aby sme nemali problém sa kdekoľvek pripojiť k elektrickej sieti. Nepotrebujeme rovnaké zakrivenie uhoriek, ale rovnakú kvalitu potravín.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin