Stanovisko predsedu strany DOPRAVA Ondreja Mateja k schváleniu zákona, ktorý mení pravidlá vo financovaní politických strán.

Schválená novela zákona o volebnej kampani ešte zväčšuje rozdiely v príjmoch strán.

Bratislava 27.6.2019 – Dnes schválená poslanecká novela zákona o volebnej kampani, ktorá limituje financovanie politických strán a volebnej kampane  nezabezpečuje rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia, ako to uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe. Naopak, novela zákona ešte zväčšuje rozdiely v príjmoch neparlamentných a parlamentných strán. V súčasnosti poberajú parlamentné strany príspevky od štátu v miliónoch eur.

Ak má byť financovanie politických strán spravodlivé a pre všetky politické subjekty rovnaké, existujú len dve možnosti:

  1. Zruší sa financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu a politické strany budú žiť len z príspevkov členov a podporovateľov.
  2. Všetky strany zapísané v registri politických strán budú od štátu dostávať rovnaký príspevok na činnosť.

Len takto bude zabezpečená spravodlivá súťaž politických strán bez ohľadu na to, či sú nové alebo staré, či sú parlamentné, alebo sú mimo parlamentu.

Ondrej Matej

predseda strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin