Prokuratúra potrebuje zásadnú reformu, nie vymeniť „figúrky“. Inak sa budú kauzy typu Kočner – Trnka opakovať

Hlas Pravice logo RGB

Bratislava, 16. október 2019 – Aktuálne zverejnená nahrávka medzi Mariánom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom potvrdzuje jedno: problém je v prvom rade v systéme, akým generálna prokuratúra na Slovensku funguje. „Ak by systém fungoval správne, Dobroslav Trnka by si už odpykával trest odňatia slobody za trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa,“ hovorí predseda strany Hlas pravice Ondrej Matej.

Preto je potrebné nielen vyšetriť aktuálny škandál, ale zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti opakoval.  „Generálna prokuratúra potrebuje reformu. A to takú, aby sa generálnym prokurátorom nikdy nemohol stať nový Trnka, alebo iní sluhovia mafiánov a politikov. Ak porušia zákon, musia skončiť vo väzení,“ vysvetľuje Ondrej Matej.   

Preto generálna prokuratúra potrebuje zásadnú reformu – z prokuratúry sovietskeho typu sa musí zmeniť na modernú, podľa vzoru vyspelých západoeurópskych demokracií.

Hlas pravice preto navrhuje:

  • Podriadiť prokuratúru súdnej moci. A to so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Vďaka tomu sa prokurátori nebudú môcť vyhýbať disciplinárnej a trestnej zodpovednosti.
  • Zmeniť ústavu. Dnes je postavenie prokuratúry upravené ôsmou hlavou Ústavy SR. Podľa vzoru vyspelých západoeurópskych demokracií by však mala byť prokuratúra podriadená pod súdnu moc. A to jej zaradením do siedmej hlavy Ústavy SR, ktorá upravuje práve súdnu moc.
  • Úpravu zloženia Súdnej rady. Dnes v nej nie sú zastúpení členovia z radov prokurátorov. To je potrebné zmeniť. Preto Hlas pravice navrhuje, aby členom Súdnej rady bol z titulu funkcie nielen predseda Najvyššieho súdu SR, ale aj generálny prokurátor.
  • Aby členmi Súdnej rady boli ďalší šiesti členovia – troch z nich budú voliť a odvolávať sudcovia a troch prokurátori.
  • Generálneho prokurátora bude menovať a odvolávať minister spravodlivosti SR na návrh rady prokurátorov.
  • Zrušenie doby premlčania trestných činov prokurátorov.
  • Bez náhrady zrušiť inštitút mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora. Je to raritný fenomén socialistického ponímania prokuratúry, nachádzajúci sa iba v slovenských podmienkach. Keďže narušuje ústavné právo na autonómiu vôle strán v civilnom procese, jeho aplikácia je v rozpore s ustálenou judikatúrou ESĽP v Štrasburgu.

Vďaka týmto reformám sa vyhneme situácii, kedy budú  mafiáni riešiť, kto pri voľbe generálneho prokurátora zloží na kupovanie poslancov parlamentu aspoň milión eur. Zároveň zrušíme možnosť premlčania trestných činov prokurátorov. Vďaka tomu budú môcť stáť na strane práva a občanov Slovenskej republiky. A nie na strane mafiánov a podvodníkov,“ dodáva Ondrej Matej.

Ondrej Matej

predseda strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin