Koho chráni Jahnátek: krčmy áno, škôlky nie

Pre regulačný úrad je dôležitá spotreba elektriny. Na čo ju miniete, ho nezaujíma. A tak chráni aj tých, ktorí to nepotrebujú.

Viete, kto je na Slovensku zraniteľným odberateľom energií? Teda tým, koho sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol chrániť a stanovuje pre neho maximálnu cenu elektriny a plynu?

V prvom rade sú to domácnosti, bez ohľadu na to, či takúto ochranu potrebujú, alebo nie. Je teda jedno, či žijete v drahej vile, alebo v obyčajnom byte v paneláku. Je jedno, koľko máte peňazí. Podľa regulátora na čele s bývalým Ficovým ministrom Ľubomírom Jahnátkom je jedno, koľko elektriny za rok spotrebujete. Zraniteľným odberateľom je de facto každá domácnosť bez ohľadu na jej príjmy.

Zdravý rozum chýba aj pri firmách

Rovnako nelogicky vyzerá aj regulácia malých podnikov. Tu je dôležité, či je spotreba vyššia alebo nižšia ako 30 megawatthodín ročne. Bez ohľadu na to, čím sa daná firma zaoberá, alebo v akej je finančnej kondícii, rozhodujúca je jej spotreba.

Napríklad, menšia krčma spotrebuje necelých 15 megawatthodín ročne, tie väčšie necelý dvojnásobok. A tak ich regulačný úrad považuje za zraniteľných odberateľov a stanovuje pre ne maximálne ceny. Bez ohľadu na to, že majú peňazí dosť a žiadne verejnoprospešné služby neposkytujú.

Naproti tomu, materská škôlka, prípadne domov dôchodcov spotrebujú ročne viac ako 30 megawatthodín elektriny. Preto podľa regulačného úradu žiadnu ochranu nepotrebujú.

Regulácia potrebuje reformu

Aj tento fakt poukazuje na to, ako nezmyselne vyzerá na Slovensku regulácia cien energií. Dôležitá je iba spotreba, ktorá je pri domácnostiach nastavená na už spomínaných 30 MWh ročne. Toľko nedokáže minúť ani menšia firma, nieto ešte domácnosť. Napríklad, menšie pohostinstvo v Prešovskom kraji spotrebuje podľa našich informácií 14,3 MWh elektriny za rok a väčší pub v Bratislave 26,85 MWh ročne. Aj preto je regulácia cien energií na Slovensku iba ďalším z plošných „sociálnych balíčkov“, ktoré sa míňajú účinku.

Preto energetika potrebuje zásadnú reformu. V prvom rade zrušenie plošnej regulácie cien, ktorá je neadresná, nespravodlivá a zneužívaná na politické účely. Zraniteľným odberateľom by mal byť niekto, kto ním v skutočnosti je, nie krčma či vila s vyhrievaným bazénom. Trh s energiami potrebuje zavedenie skutočne konkurenčného prostredia, ktoré bude tlačiť ceny nadol. Nie paškvil v podobe toho, čo tu máme dnes. Bez reforiem to nepôjde.

Ing. František Stručka – generálny manažér a člen predsedníctva strany Hlas pravice

Tento blog bol pôvodne uverejnený na stránke frantisekstrucka.blog.sme.sk.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin