Generálna prokuratúra prijala podnet Hlasu pravice na rozpustenie Kotlebovcov


Bratislava, 15. januára 2020 –
 Generálna prokuratúra SR (GP SR) prijala oba podnety strany Hlas pravice, týkajúce sa strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Ide o podnet na podanie žalobného návrhu na zrušenie tejto politickej strany, ako aj o podnet na prešetrenie prejavov sympatií členov ĽSNS k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Prvý podnet bol Úradom špeciálnej prokuratúry GP SR odstúpený na ďalšie konanie generálnemu prokurátorovi, ktorý je zo zákona príslušný podať žalobu na zrušenie politickej strany. „Tento krok vítame a očakávame, že generálny prokurátor v čo najkratšom čase podá návrh na rozpustenie ĽSNS,“ hovorí predseda Hlasu pravice Ondrej Matej.

Nová žaloba by mohla uspieť

Tento návrh by už mohol byť, na rozdiel od predchádzajúceho, ktorý Najvyšší súd SR zamietol, úspešný. Dôvodom sú  nové skutočnosti, ktoré sa v prípade ĽSNS objavili. V prvom rade ide o právoplatné odsúdenie poslanca tejto strany Milana Mazureka za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a podnecovanie rasovej nenávisti, kvôli čomu prišiel aj o poslanecký mandát.

Pritom práve fakt, či niektorý z členov strany bol alebo nebol odsúdený za podobný trestný čin, posudzoval Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o zrušení tejto strany. V danom čase však bolo v tejto veci vedené iba trestné stíhanie, no Najvyšší súd na tento fakt neprihliadal z dôvodu zachovania princípu prezumpcie neviny. „To sa odsúdením Milana Mazureka zmenilo. Očakávame teda, že nový podnet generálneho prokurátora na zrušenie ĽSNS by už mohol Najvyšší súd odobriť,“ hovorí Ondrej Matej.

Heilovaním sa bude zaoberať NAKA

Predmetom druhého podania, ktoré Hlas pravice v súvislosti s ĽSNS na generálnu prokuratúru podal,  sú bilbordy Milana Špánika, nezaradeného poslanca parlamentu. Na nich vyhlasuje: Vystúpil som z ĽSNS, pretože heilovať ja nebudem. To vytvára podozrenie, že v Kotlebovej strane dochádzalo, alebo ešte dochádza k prejavom sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

„Prokurátor toto podozrenie z trestného činu odovzdal na vybavenie Národnej kriminálnej agentúre. Očakávame preto, že tá vykoná všetky potrebné úkony na zdokumentovanie a preukázanie toho, či v ĽSNS došlo k naplneniu skutkovej podstaty extrémistického trestného činu, (§422 Trestného zákona)“ hovorí člen predsedníctva Hlasu pravice JUDr. Jaroslav Málek.

Predstavitelia Hlasu pravice zároveň očakávajú, že oba podnety nebudú v následnom konaní zamietnuté pod koberec. „Sme presvedčení, že voči ĽSNS je potrebné prijať jasné právne kroky. Politické vyhlásenia v televíznych diskusiách, či slogany na bilbordoch nestačia. Preto sme namiesto slov pristúpili k činom,“ dodáva Ondrej Matej.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin