Novým predsedom strany Hlas pravice sa stal Marián Damankoš.

Martin, 3.10.2020 –   Kongres strany Hlas pravice na svojom rokovaní v Martine zvolil nové vedenie strany. Novým predsedom sa stal Marián Damankoš, ktorý Je riaditeľom Evanjelickej spojenej školy v Prešove, poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu.

Priority nového predsedníctva strany Hlas pravice:

Prvým cieľom je príprava na komunálne voľby v roku 2022 – obce, mestá, župy.

Pravicová politika v komunálnych voľbách znamená prinášanie rozumných, pragmatických riešení, ktoré nie sú postavené na korupčnom spôsobe „vybavovania“ financií niekde „hore“, ale o nachádzaní logických, rozumných a slušných riešení otázok komunálnej politiky.

Primárnym cieľom nového predsedníctva bude ponúknuť kandidátov na obecných, mestských a krajských poslancov, kandidátov na starostov a primátorov. Základnou charakteristikou našich kandidátov bude schopnosť ponúknuť víziu pre svoju komunitu, navrhnúť riešenia a byť dostatočne kompetentní pri ich realizácii.

Druhým cieľom bude hľadanie možností spolupráce s inými stredovými a pravicovými stranami. Predseda Marián Damankoš si uvedomuje potrebu spájania rozdrobeného stredu politického spektra a preto chce viesť rokovania s ideovo blízkymi stranami o možnosti hľadania programových prienikov, predvolebnej i povolebnej spolupráce. Za najbližších partnerov predseda strany považuje Demokratickú stranu, stranu SPOLU, stranu Šanca, stranu Za ľudí, SaS a KDH. Predseda strany odmieta akúkoľvek spoluprácu komunistami, fašistami a neoľudákmi.

Mediálna politika nového vedenia strany  bude podriadená prinášaniu  riešení, vytvárania priestoru na diskusiu o komunálnych vnútropolitických a zahraničnopolitických otázkach. Odmietame agresívne, extrémistické a populistické  zneužívanie médií pre krátkodobé politické ciele.

Nové vedenie strany vyjadrilo poďakovanie zakladateľovi a prvému predsedovi strany Ondrejovi Matejovi, ktorý významnou mierou prispel k založeniu a etablovaniu politickej strany Hlas pravice.

Marián Damankoš

predseda strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin