DEŇ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA JE KONEČNE ŠTÁTNYM SVIATKOM AJ NA SLOVENSKU

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila zákon, vďaka ktorému sa 28. október stane štátnym sviatkom aj na našom území. Politická strana Hlas pravice víta prijatie uvedeného zákona a považuje jeho schválenie za ďalší z významných krokov na ceste dospievania slovenskej demokracie. Dňa 28. októbra 1918 bol v Prahe vyhlásený vznik Československej republiky, ku ktorému sa o dva dni neskôr pripojili aj slovenskí politickí predstavitelia podpisom Deklarácie slovenského národa, známej pod názvom Martinská deklarácia. Kým v prípade Čechov a Moravanov bol vznik ČSR obnovením ich samostatnej štátnosti, pre Slovákov bola Československá republika prvým štátom, v ktorom boli ako národ považovaní za súčasť tzv. vládnuceho národa. Občanom ČSR, žijúcim na území dnešného Slovenska, boli prvýkrát v dejinách garantované občianske práva v rozsahu, ktorý prekračoval aj vtedajšie európske štandardy. Ústava Československej republiky z roku 1920 garantovala občianske a politické práva každému bez rozdielu pohlavia, národnosti, vierovyznania, rasy, či politického presvedčenia. Demokratický charakter Československa priniesol Slovensku nebývalý kultúrny a národný rozmach. Dvadsať rokov československej demokracie stačilo na to, aby sa z národa na pokraji zániku stal sebavedomý európsky národ z vlastnými politickými, hospodárskymi, kultúrnymi či vzdelávacími inštitúciami.

V dejinách 20. storočia existujú tri dátumy, ktoré mali zásadný vplyv na kvalitu života obyvateľov Slovenska: 28. október 1918 priniesol naším obyvateľom skutočnú slobodu; 29. august 1944 bol povstaním slobodnej občianskej spoločnosti proti fašistickej totalite a 17. november 1989 bol zas povstaním slobodnej občianskej spoločnosti proti komunistickej totalite. Pripomínanie si týchto dátumov patrí k základnej výbave slobodnej slovenskej občianskej spoločnosti.

Strana Hlas pravice sa hlási k demokratickým a občianskym princípom v podobe, ako ich definovala tzv. Masarykova a Štefánikova republika. V deň zaradenia dátumu vzniku Československa medzi štátne sviatky konštatujeme, že iba dôsledné presadzovanie tzv. „západnej“ demokracie s dôrazom na občianske práva a individuálnu zodpovednosť  dokáže nachádzať riešenia spoločenských problémov.

Marián Damankoš

predseda politickej strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin