Je normálne, že sa Všeobecná zdravotná poisťovňa dotuje?

Vláda v tomto roku už druhýkrát, poskytla dotáciu štátnej zdravotnej poisťovni (VšZP).  Prečo nemá VšZP opätovne dostatok prostriedkov na financovanie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov? Možné dôvody sú len tri:

  • výpadok príjmu z preddavkov na poistné v dôsledku korony,
  • nedostačujúca úhrada poistného za poistencov štátu,
  • neefektívne hospodárenie.

Prvé dve možnosti sa týkajú aj súkromných zdravotných poisťovní, ktoré to ale tiež nevedia ovplyvniť. A ktorú z týchto možností vyriešil štát systematicky dotáciou VšZP? Ani jednu. A vzhľadom na nesystémovosť tohto opatrenia vytvára priestor pre nekonečný príbeh dotovania VšZP z daní a z poplatkov aj poistencov súkromných zdravotných poisťovní.

Aj napriek dodržaniu legislatívneho rámca tohto rozhodnutia je to rozhodne krok, ktorý výrazne ovplyvňuje zdravú súťaž, podmienky pre korektné podnikanie a diskriminuje poistencov súkromných zdravotných poisťovní.

Ak chceme zamedziť tomuto  nekonečnému príbehu dofinancovávania VšZP a podporiť tak rovnaké podmienky pre všetkých poistencov (občanov) navrhujeme niekoľko riešení:

  • Zvýšiť platbu za poistenca štátu min. 5% z vymeriavacieho základu – nevyžaduje zmenu legislatívy / okamžité riešenie, alebo
  • Ak dofinancovať zo štátneho rozpočtu (tak ako teraz VšZP), tak všetky 3 zdravotné poisťovne rovnako – nevyžaduje zmenu legislatívy / okamžité riešenie, alebo
  • Profilovať štátnu poisťovňu ako poisťovňu výlučne pre poistencov štátu – vyžaduje legislatívnu zmenu, alebo
  • Sprivatizovať VšZP a postaviť ju na rovnakú úroveň s ostatnými – dlhodobo najefektívnejšie a najspravodlivejšie riešenie.

Ľubomír Ochotnický

podpredseda strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin