Stanovisko strany HLAS PRAVICE k 31. výročiu 17. novembra

31. výročie boja proti komunistickej totalite má v podmienkach súčasného bezprecedentného diania na Slovensku naozaj zvláštnu príchuť. Slovenská republika, po troch desaťročiach budovania občianskej demokratickej spoločnosti, po viacerých zlyhaniach a úspechoch, stojí pred dvomi obrovskými úlohami.

Prvou dôležitou úlohou je boj proti korupcii, ktorá je prítomná  prakticky v celom verejnom priestore ako napríklad v polícii, prokuratúre, súdnictve, verejnej správe … . Politická strana HLAS PRAVICE víta otváranie a vyšetrovanie každého korupčného konania, ktorého dôsledkom bude očista verejného života. Podporujeme políciu aj vyšetrovateľov v ich práci a odmietame tvrdenia o politickej objednávke pri snahe o obhajovanie osôb podozrivých z trestnej činnosti. Je verejným tajomstvom, že v našej krajine boli v ostatných rokoch rovní a rovnejší, trestne stíhateľní a nedotknuteľní. Je preto úlohou Vlády SR zabezpečiť pre vyšetrovateľov a sudcov také podmienky, aby došlo k pravdivému a spravodlivému vyšetreniu a následne potrestaniu zodpovedných osôb bez ohľadu na to, o koho sa jedná. Očista verejného života od korupcie je jedným z najdôležitejších odkazov Novembra.

Druhou, nemenej dôležitou úlohou, je boj proti pandémii COVID_19 spôsobom, ktorý ochráni obyvateľstvo a súčasne nezlikviduje ekonomiku nášho štátu. Strana HLAS PRAVICE očakáva rozumný spôsob spravovania krajiny, odmieta chaotický spôsob konania predsedu Vlády SR ako aj mediálne neprijateľný spôsob komunikácie vysokých ústavných činiteľov medzi sebou. Žiadame jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozhodnutia, odborne zdôvodnené opatrenia a rýchlu, adresnú podporu tým, ktorí v dôsledku prijatých opatrení  prišli alebo môžu prísť o svoje živobytie.

Doterajšie konanie Vlády Igora Matoviča vyvoláva množstvo otáznikov, nejasností a nespokojnosti mnohých skupín obyvateľstva. Aj Matovičovým prispením možno očakávať nesúhlasné pochody práve na výročie boja proti totalite. Strana HLAS PRAVICE podporuje právo verejnosti na vyjadrenie svojho názoru akoukoľvek slušnou formou. Dôrazne sa však dištancujeme od zneužívania odkazu Novembra skupinami podporujúcimi fašizmus, extrémizmus, alebo aj snahu o zastavenie očisty verejného života obhajovaním ľudí podozrivých z korupcie.

Marián Damankoš

predseda strany HLAS PRAVICE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin