Vyčerpá Slovensko v roku 2021 z fondu obnovy EÚ aspoň jedno euro?

Bratislava 15. decembra 2020 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložilo „Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027“ na verejnú diskusiu. Okolité krajiny už do Európskej komisie predložili kompletné návrhy partnerskej dohody. Ten český návrh má 12 konkrétnych operačných programov a detailné plány implementácie a financovania.

Na Slovensku zatiaľ iba prebieha verejná diskusia.  

Proces schvaľovania týchto dohôd s Európskou komisiou je pevne daný a dlhý. Po ich predložení bežia 6 až 9 mesiacov neformálne prerokovania návrhov. Tento krok je najpodstatnejší, pretože sa vyjednávajú podmienky a detaily. Následne sa predjednaná dohoda musí schváliť vládou SR a Národnou radou Slovenskej republiky a až po tomto procese môže dôjsť k prvému čerpaniu financií, v tomto prípade 12,9 mld. Eur.

Kým teda ostatné krajiny EÚ budú môcť čerpať prostriedky od januára 2021, tak Slovensko možno najskôr v roku 2022. To je veľmi zlá správa, pretože naša ekonomika tieto peniaze nevyhnutne potrebuje pre pokrízový reštart. Bez týchto financií sa prehĺbi hospodárska stagnácia SR s veľmi negatívnym dopadom na všetkých obyvateľov. 

Strana Hlas pravice preto vyzýva predsedu vlády Igora Matoviča, aby sa venoval tomuto vážnemu problému a čo najrýchlejšie predložil náš návrh partnerskej dohody (rozpočet 2021 -27) Európskej komisii na neformálne prerokovanie. Ak to totiž nebude včas,  SR nebude schopná v roku 2021 čerpať ani jedno euro.

Súčasná vláda premiéra Igora Matoviča má jedinečnú príležitosť formovať zdroje tejto krajiny v nebývalom objeme a na 7 rokov. Dnešné rozhodnutia tejto vlády ovplyvňujú možnosti čerpania pre túto ako aj pre nasledujúcu vládu. Ak to teda súčasné vedenie našej krajiny teraz neurobí načas a poriadne, odnesie si to nielen súčasná, ale aj nasledujúca vláda, ktorá  to už nebude môcť zmeniť, ale hlavne všetci občania tejto krajiny a na dlho. Prosíme: konajte!

Ľubomír Ochotnický

podpredseda strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin