Podnikateľov sme sa opýtali na čerpanie štátnej pomoci v čase pandémie.

Čo ukázal prieskum?

Pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou spojené opatrenia, sa od marca 2020 stali súčasťou nášho bežného života. Dvojmetrové odstupy, rúška, domáca izolácia, zatvorené školy, kiná, divadlá, obchody a množstvo rôznych prevádzok od reštaurácií cez kaviarne až po obchodné domy ovplyvnili životy nás všetkých. Koniec obmedzení je v nedohľadne a ja sa pýtam, či bude kam ísť, keď sa všetci vrátime do bežného života? Koľko podnikateľov bude nútených skončiť, lebo ich pandémia položí na kolená?

Aj napriek tomu, že vláda ponúka na prekonanie dopadov pandémie finančnú podporu, tzv. „Prvú pomoc“ a „Prvú pomoc plus“, ktoré by mali podnikateľom pomôcť udržať pracovné miesta a nahradiť časť ušlého zisku, podnikatelia spokojní nie sú. Táto pomoc je totiž podmienená rôznymi faktormi, ktoré ich často v čerpaní financií obmedzujú a v konečnom dôsledku úplne demotivujú a unavujú.

Niekoľkých podnikateľov sme sa opýtali, či využili možnosť čerpania štátnej pomoci. Viac ako polovica opýtaných túto pomoc nevyužila, pričom dôvody boli rôzne. Medzi najčastejšie patrili zdĺhavá a zbytočná byrokracia, nejednoznačné pokyny, nezrozumiteľné a nevhodne nastavené podmienky k čerpaniu či nedostatok informácií spojených s touto pomocou. Niektorí podnikatelia sa ohradili, že štát zvolil neférový prístup k podnikateľom, ktorí okrem podnikania pracujú aj u iného zamestnávateľa, že im nárok na odškodnenie bohužiaľ nevznikol. Aj napriek dlhšiemu procesu, ktorý  čerpaniu finančných prostriedkov predchádza, sa 46% podnikateľov rozhodlo o pomoc požiadať, pričom sa zamerali najmä na náhradu časti tržieb, ktoré im v čase pandémie rapídne klesli a na preplatenie časti nájmu prevádzok. Napriek tomu, že táto pomoc im bola poskytnutá, viac z nich sa prikláňa k názoru tých, čo nečerpali, a to, že vláda nielenže dostatočne neodškodňuje slovenských podnikateľov, ale nastavuje pravidlá tak, aby čerpanie týchto prostriedkov podnikateľom nielenže neuľahčila, ale dokonca znemožnila.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin