Koho chráni Jahnátek: krčmy áno, škôlky nie

Pre regulačný úrad je dôležitá spotreba elektriny. Na čo ju miniete, ho nezaujíma. A tak chráni aj tých, ktorí to nepotrebujú. Viete, kto je na Slovensku zraniteľným odberateľom energií? Teda tým, koho sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol chrániť a stanovuje pre neho maximálnu cenu elektriny a plynu? V prvom rade sú to domácnosti, …