Naše hodnoty a

Po troch ľavicových vládach, mrhaní, sociálnych balíčkoch a rozdávaní zadarmo, potrebuje Slovensko reformy.

Chceme férovú konkurenciu, rozumné hospodárenie a nie nezmyselné mrhanie, plytvanie a rozdávanie zadarmo.

Napriek tomu, že každý rok vyberá vláda viac na daniach, tak kvôli korupcii, rozkrádaniu a rozdávaniu zadarmo sa nedostávajú peniaze tam, kam treba. S daňami a odvodmi ľudí musí štát začať narábať zodpovedne.

peniaze

Zníženie daní, odvodov a zavedenie rovnej dane tak, aby čo najviac financií zostalo zamestnancom, živnostníkom, firmám a popri tom štát mohol normálne a rozumne fungovať.

Hlas Pravice rozpočet

Vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet a znižovanie štátneho dlhu.

Hlas Pravice úrady

Zníženie počtu ministerstiev, úradov a štátnych organizácií spolu so zastavením plytvania financiami.

Súčasný model takzvaného sociálneho štátu je neudržateľný. Pracujúcim ľuďom, živnostníkom a podnikateľom berie stále viac peňazí, len aby mohol rozdávať. Pritom nie je schopný rozlíšiť tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú, od tých, ktorí systém zneužívajú. Hlas pravice preto bude za zrušenie plošných sociálnych balíčkov ľavicových vlád.