Aj vďaka Vašej podpore dokážeme presadiť reformy, ktoré Slovensko potrebuje.

Ak nám chcete pomôcť aj finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu:
Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše celé meno a adresu trvalého pobytu. Týmto spôsobom nás môžete podporiť maximálne do výšky tisíc eur za kalendárny rok. Ak by ste chceli prispieť viac, prosíme, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky na kontakty uvedené na stránke.

Alebo prispejte jednoducho mobilom

Vo svojej bankovej aplikácii nasnímajte tento QR kód, vyplňte sumu (prednastavené je jedno euro) a odošlite.

Ďakujeme