Tlačové správy

Voľba generálneho prokurátora v starých šľapajach

Pri pohľade na celé spektrum politických strán zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky, môžeme dnes v súvislosti s voľbou a spôsobom voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republiky jednoznačne konštatovať, že

Návrh reformy súdnictva má potenciál

Ministerstvom spravodlivosti predložený návrh reformy súdnictva má potenciál prispieť k zvýšeniu výkonu, kvality a s tým spojenej dôveryhodnosti súdnictva. Z dlhodobého hľadiska možno od reformy

Stanovisko strany HLAS PRAVICE k 31. výročiu 17. novembra

31. výročie boja proti komunistickej totalite má v podmienkach súčasného bezprecedentného diania na Slovensku naozaj zvláštnu príchuť. Slovenská republika, po troch desaťročiach budovania občianskej demokratickej spoločnosti,