Tlačové správy

Lenka Beňačková

Menej hraníc vo vnútri Európy.

Ak má byť Európa skutočne jednotná, nemôžu existovať v rámci jej územia rôzne typy hraníc. Preto je nevyhnutné,  aby krajiny, ktoré sú členmi  EÚ, boli aj

Marián Damankoš

Európska menová politika

Rôzne meny v Európskej únii komplikujú obchod a cestovný ruch v Únii rozdeľujú krajiny do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria štáty, ktoré majú spoločnú menu

Ján Cirák

Spoločná armáda EÚ

Štáty Európskej únie dnes i bez Veľkej Británie majú spolu jeden milión štyristotisíc vojakov. Toľko vojakov nemá ani Rusko ani USA.  Európski vojaci sú však dnes rozdrobení