Vedenie

Ing. Eduard Vokál

podpredseda

Som ženatý, mám štyri deti a bývam na východnom Slovensku v meste Lipany.

V roku 1984 som ukončil elektrotechnickú fakultu, potom som pracoval ako programátor. V roku 1990 som bol na krátky čas zvolený za predsedu MsNV a potom od prvých komunálnych volieb v roku 1990 až do roku 2014 som bol šesť krát zvolený za primátora mesta Lipany, od roku 2015 do roku 2020 som pracoval na odbore vnútornej správy na mestskom úrade v Prešove. Žil som sčasti v socializme, aktívne som sa podieľal na zmenách v roku 1989, po revolúcii som spolu s kolegami zavádzal demokraciu v samospráve. Osobne som sa poznal s ľuďmi, ktorí boli perzekvovaní za svoje presvedčenie, postoje, preto viem, aké hodnoty sú sloboda, demokracia, ktoré už berieme ako samozrejmosť.

Som slobodný človek a preto nie som spokojný, keď politici stále vo väčšej miere preberajú zodpovednosť z ľudí a prenášajú ju na štát. Nie som spokojný s tým, s akými ťažkosťami, povinnosťami, reguláciami  sa stretávajú tí, ktorí podnikajú a vytvárajú hodnoty, nestotožňujem sa s tým, ako sa rozhadzujú peniaze, ako sa korumpujú voliči rozdávaním peňazí, ktoré pochádzajú z daní, teda od ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty.

 

 

Ing. František Stručka

generálny manažér a člen predsedníctva

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor prevádzka a údržba dráhových vozidiel, som zastával viacero odborných pozícií v Železniciach Slovenskej republiky a neskôr v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Bol som v tíme, ktorý v súlade s európskou legislatívou riešil liberalizáciu vlakovej dopravy, predovšetkým oddelenie železničnej infraštruktúry od dopravných spoločností, ako aj oddelenie osobnej a nákladnej prepravy. 
Tieto skúsenosti som využil pri liberalizácii energetiky a pre Železnice Slovenskej republiky som so svojím tímom pripravil a zrealizoval historicky prvé verejné obstarávanie elektriny. Svoje ďalšie pôsobenie som upriamil na sektor energetiky, v rokoch 2017 až 2019 som pracoval v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Na jar roku 2019 som opustil sektor štátnych firiem a začínam pracovať pre súkromnú spoločnosť, v ktorej budem zodpovedný za jej energetickú efektívnosť a stratégiu.

 

Mgr. Veronika Gajdošová

členka predsedníctva

 

Martin Mečiar

člen predsedníctva

 

Ing. Stanislav Ondirko

člen predsedníctva

 

Vladimír Kažimír

člen predsedníctva

 

Juraj Šimo

člen predsedníctva